Du visar för närvarande Nordiska Brand vinner offentlig upphandling från Stockholms stad

Nordiska Brand vinner offentlig upphandling från Stockholms stad

Nordiska Brand har vunnit en offentlig upphandling för Stockholms stad i projektet som ska samlokalisera Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i Slakthusområdet. Efter en noggrann utvärdering av åtta företag stod det klart att Nordiska Brand vann upphandlingen med högsta betyg inom samtliga kriterier.

– Det här är den första offentliga upphandlingen på många år som vi har offererat. Vi är extra glada över det här eftersom det är ytterst ovanligt att sprinklerkonsultfirmor har möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Majoriteten av upphandlingarna för sprinkler går under VVS vilket gör att sprinklerkonsultföretag enbart kan delta som underentreprenör till en VVS-konsult, där lägsta pris ofta premieras framför kvalitén, berättar Tomas Farestveit, VD Nordiska Brand.

Stockholms stad genomförde tillsammans med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg en utvärdering av inkomna anbud, vartefter man intervjuade de företag som klarade grundkraven. En rad olika kriterier bedömdes, däribland metodik och kunskap inom kvalitetssäkring, effektivitet, förståelse för rutiner, presentations- och framställningsteknik samt ett utvalt referensprojekt som speglar projektet SKH:s komplexitet. Nordiska Brand fick högsta betyg inom samtliga kriterier.

– Nordiska Brands ledord är kompetens och kvalitet, vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tror att det lönar sig i längden att satsa på kvalitet genom att tidigt fokusera på risker, utförande och granskning i ett projekt. Det behöver på så vis inte finnas en motsättning mellan kvalitet och pris då tidigt fokus på kvalitet i projekteringen lönar sig mångdubbelt i produktionsledet. Vi är glada för att kunskap och kvalitet värderades extra högt i den här upphandlingen vilket är något som vi önskar se mer av i framtiden. Det är dessutom av yttersta vikt när det kommer till brandskydd och andra säkerhetssystem, menar Tomas Farestveit.

Illustration: 3XN Architects

Om projektet:
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom bland annat film, dans och skådespeleri. Idag har högskolan studenter och medarbetare utspridda på olika platser i Stockholm, men nu har Atrium Ljungberg och SKH inlett ett samarbete i syfte att flytta och samla skolans verksamheter till Slakthusområdet. Nordiska Brand kommer att projektera cirka fyra tusen sprinkler fördelat på tjugofem tusen kvadratmeter. Uppdragsvärdet inklusive optioner uppskattas till 5 miljoner konor. Tomas Farestveit är uppdragsansvarig och handläggare är Lars Wetterbrandt.

Har du fler frågor, vänligen kontakta: 

Tomas Farestveit 
Mail: tomas@nordiskabrand.se
Tel: 0768-26 62 22