Du visar för närvarande Nordiska Brand  projekterar Malmös nya landmärke

Nordiska Brand projekterar Malmös nya landmärke

Nordiska Brand projekterar just nu den byggnad som förväntas bli Malmös nya landmärke. Det handlar om ett exklusivt bostadshus i den marina stadsdelen Dockan som kommer att  rita om Malmös silhuett. 

I Västra hamnen i Malmö reser sig nu ett nytt bostadshus i stadsdelen Dockan. Ett bostadshus där ambitionen är att skapa ett nytt landmärke för staden och ett tydligt riktmärke för Dockanområdet. Bostadshuset består av två byggnadskroppar med 18 respektive 26 våningar som tillsammans rymmer 157 lägenheter och högst upp 6 premiumlägenheter med egna takterrasser. Byggnaden karaktäriseras vidare av en modern arkitektur med stora fönsterpartier och rymliga balkonger. 

På uppdrag av JM AB har Nordiska Brand fått äran att projektera sprinklersystem och trycksatta stigarledningar som installeras i och med byggnadens höjd. 

– Vi har tidigare projekterat liknande byggnader åt JM, vilket har gett oss och JM viktiga kunskaper som vi kan ta med oss in i det här projektet. Sprinklersystemet består till största delen av ingjutna rör likt de tidigare projekten för JM. Malmö Docks skiljer sig dock mot tidigare projekt då vi  kommer att använda oss utav en annan rörserie för ingjutning. Personligen tycker jag att det är roligt att jobba med ingjutningsrör och som bidrar till en boendemiljö utan synliga rör, berättar Patrik Åström, handläggare på Nordiska Brand.

Nordiska Brand har tidigare, på uppdrag av JM, projekterat andra höghus såsom kajplats 6 och 7 i Liljeholmen samt Fyrtornet på Lidingö.

– JM är ett otroligt professionellt företag som alltid är roliga att jobba med. Vi hoppas på fler spännande projekt tillsammans med dem!

Planerad inflytt till Malmö Docks är 2024. 

Har du frågor om projektet? Välkommen att kontakta: 

Patrik Åström, handläggare
patrik.astrom@nordiskabrand.se
+46 76 826 76 41