Vi erbjuder besiktning inom brandlarm och vattensprinkler till fastighetsägare och hyresgäster.

Besiktning av brandskydd

Det finns en mängd anledningar till att utföra en besiktning.
I princip alla anläggningar i Sverige skall uppfylla ett gällande regelverk med dess krav på leveransbesiktning när anläggningen är ny och en återkommande årlig revisionsbesiktning.

En av den viktigaste är att få en oberoende statusrapport på er brandskyddsanläggning dess funktion och eventuella brister. Andra vanliga orsaker till att utföra besiktning av er brandskyddsanläggning.

  • Tekniska byten har utförts vid projektering av byggnaden och sprinkler eller brandlarm har installerats.
  • Försäkringsvillkor. Det kan vara besiktningskrav i försäkringsvilkoren.
  • Lagen om skydd mot olycka där krav finns på eget SBA arbete.

Vid nyinstallation utför vi oftast en kombinerad entreprenad- och leveransbesiktning för att säkerställa avsedd funktion och att säkerställa att beställaren har fått det man har köpt.

Besiktning enligt regelverk skall alltid utföras av en certifierad besiktningsfirma i enlighet med SBF 1003.

Vi hjälper våra kunder att säkra sitt brandskydd och uppfylla sina åtaganden.

Är du i behov av besiktning, eller har du några funderingar?

Thomas Waghorn

Besiktningsansvarig
Behörig ingenjör vattensprinkler och brandlarm

Tel: 070-609 16 79
E-post: thomas.waghorn@nordiskabrand.se

Besiktningsuppdrag

Nordiska Kompaniet, NK

Ny saluhall. Löpande besiktningar. Färdigställt under 2019

Norra Tornsgaraget, Hagastaden

Nytt p-hus i den expansiva delen Hagastaden.

Södersjukhuset, Stockholm

Nya byggnader för akutsjukvård samt ny försörjningsbyggnad om totalt ca 30 000 kvm. Löpande besiktningar under 2016-2019.

Torp Köpcentrum, Uddevalla

Om och utbyggnad av befintligt köpcentrum för mer än 700 milj. Färdigställt under 2020. 

Vrå skola, Knivsta kommun

Ny skola på ca 3000 kvm. Löpande besiktningar. Färdigställt under 2018.