English icon


Nordiska Brand AB
Banvaktsvägen 18
171 48 Solna
Tel 08-730 06 70
Fax 08-730 06 72
info@nordiskabrand.se
Hitta ikon Hitta hit!

Referensprojekt

Förlagssystem i Falun

Projektering av sprinkler i utbyggnad för höglager- och distributionsanläggning. Totalt ca 12.000 kvm med ESFR-sprinkler. Beställare är Kilenkrysset.

Nobis Hotell

Projektering av sprinkler till Nobis nya hotell på Norrmalmstorg i Stockholm. Ombyggnaden av de tidigare kontorslokalerna om ca 8.000 kvm påbörjades hösten 2008. Till vintern 2010 beräknas det nya hotellet med ca 200 rum stå färdigt. Beställare är Anders Bodin Fastigheter. Projekteringen sköter Ebab.

Gamla Rådhuset Uppsala

Projektering av sprinkler för ombyggnation till varuhus, glashus och kontor. Byggnaderna är från 1600-1800-talet vilket medför stora krav på systemläsning, projektering och installation. Beställare Atrium Ljungberg AB.

Scenkonstens hus.
Smålands Musik- och Teater.

I Jönköping projekterar vi sprinkler till denna fantastiska byggnad med 4 olika scener för musi och teater. Installation pågår och invigning beräknas till 2011. Beställare är Tyco/PEAB/Landstingsfastigheter.

Gränby Centrum, Uppsala

Projektering av sprinkler för om- och tillbyggnad inom etapp 2 med 10.000 kvm av utökat köpcentrum. Beställare Atrium-Ljungberg AB.

Scandic Grand Central Hotell

Vi projekterar sprinkler till Scandics nya hotell i fastigheten Kv. Klockan på Kungsgatan/Vasagatan. Ombyggnation från butiker och kontor påbörjades 2009 och i augusti 2011 beräknas det nya hotellet med 400 rum och exklusiv hotellbar och lobby stå klar. Beställare är NVS/Arcona/Dilligentia.

Farsta Centrum

Projektering av sprinkler för om- och tillbyggnad av hus 80 och 90 i befintligt köpcentrum. Beställare Atrium-Ljungberg AB.

Munkhättan Tumba

Projektering av sprinkler för arkivering av museiföremål. Beställare är NVS och Svensk Museitjänst.

Kv. Stettin Stockholm

Sprinklerprojektering för ombyggnation till 173 företagslägenheter, konferens, Ballbreaker, SATS gym, kontor och garage. Beställare är Estancia Fastigheter och Estate Capital.

BMC - BioMedicinskt Centrum

Vid BMC bedrivs bland annat forskning och grundutbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap.

AGA Dalénum på Lidingö

Projektering av sprinkler för AGA's nya kontor samt sprinklerskydd av stålkonstruktion inom ljusgård. Vår beställare är JM. Klart 2009.

LKAB i Kiruna

Bravida Säkerhet AB i Göteborg installerar nytt brandlarm åt LKAB. Vi upprättar installationsritningar, orienterings- och servisritningar och samtliga övriga handlingar till slutdokumentation.

Gränby Centrum, Uppsala

Projektering av sprinkler för om- och tillbyggnad etapp 1 med 10.000 kvm köpcentrum. Beställare Atrium-Ljungberg AB.

Huddinge Sjukhus

Utredning av systemläsning, framtagande av Rambeskrivning och förfrågningsunderlag för sprinkler- och brandlarmsskydd av 10.000 kvm teknikutrymmen. Beställare är Locum.

Skärholmen Centrum

91 butiker i den sista etappen. Projektering av sprinkler åt Tyco Fire. Klart våren 2008.

17 st Hotell i Sverige åt Pandox

Beskrivning av brandskydd och upprättande av brandskyddsritningar för 17 st hotell åt Pandox. Klart våren 2008. Beställare är Pandox AB.

Enskilda Gymnasiet

Projektering av brand- och utrymningslarm, framtagande av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud och projektledning av installation.

Kv. Oxhuvudet Kungsgatan, Stockholm

Projektering av sprinkler med pumpar i kontorsbyggnad(gamla Ströms) från 1928, med etappvis ombyggnad. Klart våren 2008. Beställare Hufvudstaden AB.

Tyresö Centrum

Sprinklerprojektering och förfrågningsunderlag för installation av sprinkler i hus F. Beställare Rodamco.

Vaksala och Almtuna kyrka

Projektering av brandlarm och utrymningslarm för godkännande från Riksantikvarieämbetet. Beställare Svenska Kyrkan i Uppsala.

Haninge Centrum

Utredning av vattenkälla, sprinklerprojektering, förfrågningsunderlag för nya servisledningar, pumpstation samt uppgradering av driftlarmer. Beställare Rodamco.

Volvo täcklack i Umeå

Projektering av sprinkler för skydd av lackboxar, förråd och färglabb. Beställare Tyco.

Stockholms Sjukhem

Rambeskrivning och förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad för sprinklerinstallation inom ca 22.000 kvm sjukhem, kontor och garage. Beställare är Ebab och Stockholms Sjukhem.

Stadium Sergelgatan

Projektering av sprinkler för ombyggnation av Stadium butik. Beställare är NVS och Vasakronan.

Kappa i Piteå

Projektering av sprinkler för skydd av biogasanläggning. Beställare Tyco/Kappa.