English icon


Nordiska Brand AB
Sundbybergsvägen 1, 8 tr
171 73 Solna
Tel 08-730 06 70
info@nordiskabrand.se
Hitta ikon Hitta hit!

Nordiska Brands kvalitetsarbete och policy

Nordiska Brand AB är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, kontroll sker varje år.

För Nordiska Brand AB är en hög kvalité ett måste. Vi får nästan alla uppdrag på rekommendationer, varje väl utfört uppdrag med en nöjd kund säljer nästa. Vårt goda rykte är vår största försäljningstillgång.

Vi vet att väldigt mycket installationspengar finns att spara i projekteringsskedet med bra konstruktioner, och genomtänkta förfrågningsunderlag.
Som besiktningsmän vet vi hur mycket som kan bli fel i slutskedet.
Som före detta entreprenörer vet vi vad sent uppkomna brister kan kosta att åtgärda.

Nordiska Brand har en kvalitetspolicy enligt nedan, då det är ett krav från många kunder. Men på vilket sätt visar egentligen en fint formulerad kvalitetspolicy ett företags höga kvalité?

Vi menar att nöjda och återkommande kunder är det högsta kvalitetsbetyg vi kan få.Kvalitetspolicy

Nordiska Brand AB skall alltid erbjuda våra kunder en produkt och en relation som tillfredställer kundens behov och förväntningar.

Vi betraktar kvalitet som det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar och samtidigt minska kundens kostnader i projekten.

Nordiska Brand arbetar långsiktigt med att utvärdera och utveckla vårt kvalitetsledningssystem.

Varje anställd informeras och utbildas kontinuerligt och är ansvarig för att hans eller hennes arbete blir rätt utfört.

Våra produkter skall minst uppfylla säkerhets- och miljökrav enligt gällande normer.