English icon


Nordiska Brand AB
Sundbybergsvägen 1, 8 tr
171 73 Solna
Tel 08-730 06 70
info@nordiskabrand.se
Hitta ikon Hitta hit!

Nordiska Brand genom åren

Nordiska Brand bildades 2004. Etableringen sedan dess har utvecklats till en av Sveriges ledande företag inom brandskyddsprojektering.

2013-2015

2015 närmar sig sitt slut och vi har under åren fortsatt att växa. Hög kvalité och engagemang ger oss ständigt nya uppdrag. Sedan 2012 har vi fördubblat vår omsättning. Björn Rylander, Mattias Olofsson, Patrik Persson och Jonas Widell har anställts under de senaste tre åren. Karin Persson som har arbetat länge i branschen, valde i våras att gå i pension.
Mall of Scandinavia är driftsatt och så gott som klart. Vi har haft huvudansvaret för all sprinklerprojektering och arbetat intensivt med projektet under tre års tid. Ett mycket lärorikt och spännande projekt som har styrts med kunskap och erfarenhet av våra projektörer och behöriga ingenjörer.
Vi ser nu fram emot nya utmanande projekt, såväl sprinklerprojektering som besiktningsuppdrag.

2012

Vi arbetar vidare med ett flertal stora projekt varav ett är det intressanta Tele2/Stockholmsarenan. Företaget fortsätter att växa och Stefan Bengtsson och Anders Jacobsson anställs som sprinklerkonstruktörer. Både Stefan och Anders är mycket rutinerade inom sprinkler. De är också Certifierade Behöriga Ingenjörer vilket nu ger oss branschens största resurser för projektering av sprinkler. Det är med stor glädje och viss stolthet vi nu definitivt ser Nordiska brand utvecklas till marknadsledande inom projektering sprinkler.

Nytt stort projekt är Mall of Scandinavia som med 300.000 kvm blir Scandinaviens största Köpcentrum. Vi ser en ljus framtid för företagets fortsatta utveckling och ser fram emot nya intressanta projekt till nya och gamla kunder under hösten.

2011

Hög kvalite och stort engagemang lönar sig! Vårt rykte som duktiga projektörer och besiktningsmän förstärks och nya jobb rasar in i en rasande takt.

Under 2011 anställs Karin Persson som är en rutinerad sprinklerkonstruktör. En stor tillgång då vi har många kunder med stora projekt som b.l.a. NOD i Kista, Skandion och BMC i Uppsala. Årets två största projekt är Stockholmsarenan och Täby Centrum.

2010

Tillväxten fortsätter och vi byter till större lokaler I Solna Hagalund. Som ett led i vår strävan att ständigt utvecklas och förbättras anställs Lars Wetterbrandt från Brandgruppen som ansvarig för sprinklerprojekteringen.

Nya intressanta projekt under året är projektering av Scandic Hotell på Kungsgatan i Stockholm åt Arcona och NVS samt utför en djupare utredning av alternativa brandskydd i Vadstena Slott.

Vi fortsätter även under 2010 med projektering av boendesprinkler samt förfrågningsunderlag för brand- och utrymningslarm inom ett flertal Vård- och Äldreboenden.

2009

För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och öka vår kvalité på utfört arbete anställs Thomas Waghorn från MPA som ansvarig för besiktningsverksamheten. Tomas Farestveit kan därmed helt fokusera på företagets utveckling och ständigt växande konstruktionsavdelning. Locum ger Nordiska Brand förtroendet att utreda möjligheter för dimsprinklerinstallationer inom svårtillgängliga utrymmen vilket leder till framtagande av förfrågningsunderlag för dimsprinkler- och brandlarmsinstallation.

Intressanta besiktningsprojekt är nya Marriott Hotell och Försvarsmaktens Nya Centrallager i Arboga. Projekteringen av sprinkler till Smålands nya Musik- och Teaterbyggnad i Jönköping är ett av årets största utmaningar.

I övrigt arbetar vi på med flertalet av våra stora pågående projekt sedan 2008 samtidigt som våra kunder ger oss nya utmaningar i ett antal nya projekterings- och besiktningsuppdrag.

2008

Nordiska Brand utökar verksamheten och Certifieras som besiktningsfirma av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. Med detta blir vi unika som företag i Sverige med både projekterings- och besiktningsverksamhet för både sprinkler och brandlarm.

Våra största projekteringsuppdrag under året är Farsta Centrum och Gränby Centrum, Dahls Mini Load lager, Nobis Hotell Norrmalmstorg och Aga Dalénum på Lidingö.

Vi utför även flertalet kombinerade entreprenad- och leveransbesiktningar för nyinstallerade brand- och utrymningsanläggningar inom Scandic Hotels i Stockholm, Borås, Linköping och Norrköping.

2007

Verksamheten fortsätter att växa kraftigt och vi flyttar till nya lokaler i Solna.

Företagets två största projekt under året är Skärholmen Centrum, projektering sprinkler för 91 butiker åt Tyco samt projektering brandlarm åt Bravida Säkerhet inom LKAB's nya Kulsinter- och anrikningsverk i Kiruna.

Nordiska Brand tecknar avtal med Pandox AB om inventering av 18 hotell för upprättande av brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar som underlag till Systematisk Brandskyddsarbete.

Nya kunder är bl.a. Atrium Ljungberg AB, Akademiska Hus, Uppsala Kyrkliga Samfällighet och Hufvudstaden.

2006

Verksamheten växer med flera nya kunder som Pandox, Rodamco, Linco, Arcona och Tyco. Nordiska Brand skriver avtal med Fastighets och Saluhallskontoret i Stockholm och upprättar ett samarbete med Brandkonsulten AB.

Intressanta projekt under året är Kappas Biogaspanna i Piteå, Volvo Lastvagnar i Umeå, Haninge Centrums nya vattenförsörjning, Södermalms Trävaru och Medborgarhuset på Söder.

2005

En intensiv bearbetning av marknaden tar fart och Nordiska Brand får sina första uppdrag åt KF Fastigheter, Brostaden, Pharmacia, Skanska och NVS. Projekten bestod av utredning, förfrågningsunderlag och projektledning för brand- och utrymningslarm, Systematisk brandskyddsarbete, utrymningsplaner, utredning av vattenkällor och projektering av sprinkler.

2004

Nordiska Brand bildas. Bolagets grundare Tomas Farestveit.