English icon


Nordiska Brand AB
Banvaktsvägen 18
171 48 Solna
Tel 08-730 06 70
Fax 08-730 06 72
info@nordiskabrand.se
Hitta ikon Hitta hit!

Det här är vi

Nordiska Brand etablerades 2004 av Tomas Farestveit med ambitionen att skapa ett företag som gör mer än bara projekterar och med ett vidare perspektiv än bara ett teknikområde. Ett projekteringsföretag samt ett av SBSC's Certifierade besiktningsföretag med Certifierade Ingenjörer inom sprinkler och brandlarm.

Ett företag som kan och förstår:

  • Vikten av god projektering och samordning.
  • Att våra handlingar är ett juridiskt dokument som ligger till grund för ett avtal.
  • Att brister i handlingarna innebär en onödig kostnad för våra kunder.
Ett företag som kan:
  • Sprinkler, brandlarm, utrymningslarm och olika släcksystem av gas samt dimma.
  • Utredning, konstruktion, kostnadskalkyler, entreprenader och besiktning.
  • Förmedla ovanstående till nytta för sina kunder
Vår affärsidé och grundambition har tagits emot mycket bra på marknaden vilket resulterat i en mängd uppdrag via rekommendationer och en ständigt växande och återkommande kundkrets.

Totalt är vi idag 17 personer som arbetar med utredningar, inventering, projektering, förfrågningsunderlag, projektledning och besiktning. Vår kunskap inom de olika brandtekniska områdena, tidigare erfarenheter som entreprenörer, besiktningsmän och projektledare i kombination med att vi idag arbetar både med besiktning och projektering gör oss unika på marknaden samtidigt som vi ständigt kan fortsätta att utvecklas och förbättras till nytta för våra kunder.

Vårt mål är att tillföra entreprenad, ekonomi och teknikerfarenheter i projekteringsskedet så att våra beställare kan spara pengar och få bättre funktioner i projektets slutskede. För att säkerställa hög kompetens och god kvalitet på våra system- och konstruktionshandlingar har vi valt att även arbeta med besiktning inom sprinkler och brandlarm.

Att tillföra besiktningskompetens tidigt i projekteringen och göra en slutkontroll av vår interna besiktningsman innan utförande av bygghandling är kvalitetshöjande samtidigt som det är lönsamt för alla parter i byggskedet.


Ladda ner vår presentationsfolder (PDF)


För att läsa pdf-filer så behöver du Acrobat Reader som du kan ladda ner här.