English icon


Nordiska Brand AB
Banvaktsvägen 18
171 48 Solna
Tel 08-730 06 70
Fax 08-730 06 72
info@nordiskabrand.se
Hitta ikon Hitta hit!

Varför besiktning?

Det finns en mängd anledningar till att utföra en besiktning. Den viktigaste är för att få en oberoende statusrapport på Er anläggnings funktion och eventuella brister.

I princip alla anläggningar i Sverige skall uppfylla ett gällande regelverk med dess krav på leveransbesiktning av när anläggningen är ny och en återkommande årlig revisionsbesiktning. Besiktning enligt regelverk skall alltid utföras av en av SBSC Certifierad besiktningsfirma.

Andra vanliga orsaker till att utföra besiktning enligt ovan:

Vid nyinstallation utför vi ofta en kombinerad entreprenad- och leveransbesiktning för att säkerställa avsedd funktion, att beställaren fått vad han köpt samt att bristerna åtgärdas.

Vi hjälper våra kunder att säkra sitt brandskydd och uppfylla sina åtaganden. En första åtgärd kan ofta vara en inventering av besiktningspliktiga objekt och sedan en tidplan för besiktning.

För mer information kontakta Thomas Waghorn.
AV SBSC Certifierad behörig ingenjör Sprinkler och Brandlarm.
Tel: 070-609 16 79 E-post: thomas.waghorn@nordiskabrand.se